📝 Protecţia Consumatorilor

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova:

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Telefoane:

Anticamera: (+373-22) 501 981;
Call-centru: (+373-22) 51 51 51;

Regim de lucru:

Luni - Vineri: 8:00 – 17:00
Pauza de prânz: 12:00 – 13:00

Poșta electronică/email:
secretariat@isspnpc.gov.md

 Adresa poștală:
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.

Web:
www.consumator.gov.md

 Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.